Visie

Doorlichting
Schoolreglement
Goede afspraken maken goede vrienden!

Geachte ouders,

Welkom op onze school! We zijn blij dat u uw kind aan ons toevertrouwt. We willen in samenwerking met u aan de opvoeding van uw kind werken.

U bent steeds welkom op onze school. Neem gerust contact op elke keer u het nodig acht. We zijn luisterbereid en staan steeds tot uw dienst. Het welzijn van uw kind is onze grootste bekommernis.


Beste kinderen,

Van harte welkom op onze school! We wensen jullie een fijn schooljaar toe en hopen dat we op jullie kunnen rekenen. We zullen jullie helpen en steunen onderweg. Zo kunnen we samen bouwen aan een toffe school!

 

Hieronder kan u het schoolreglement en ons Christelijk opvoedingsproject terugvinden.