Visie

Doorlichting
Schoolreglement
In november 2010 kreeg onze school doorlichting...

Dit houdt in dat een inspectieteam van de Vlaamse Overheid gedurende een week naar de school komt om alles na te kijken. Ze woonden ook in elke klas een les bij en hadden een gesprek met iedere leerkracht. Daarna krijgt de school een uitgebreid verslag waarin de sterktes en de zwaktes van de school beschreven staan.

De onderwijsinspectie kan drie adviezen geven aan de school :

  • Advies 1 : gunstig voor onbeperkte tijd
  • Advies 2 : gunstig voor beperkte tijd – dit houdt in dat er toch een aantal dringende werkpunten zijn en dat de inspectie over 2 jaar terugkomt
  • Advies 3 : ongunstig


We mogen met fierheid zeggen dat onze school advies 1 kreeg!
Zowel voor kleuter- als lager onderwijs !


Dit bewijst dat we goede, plichtbewuste leerkrachten in dienst hebben die met verantwoordelijkheid hun job ter harte nemen.

Het verslag telt 19 bladzijden en is integraal te lezen op Onderwijs Vlaanderen . Op deze pagina kan u al de samenvatting van het verslag downloaden.

Renilde