Visie

Documenten
Inschrijven
Lestijden
Menu
Officiële documenten

Attest voor toedienen van medicijnen

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de leerkracht vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter, met vermelding van de juiste dosering en toedieningswijze.

Zie onderaan deze pagina.

 

Aanvraag tot terugbetaling

Vanaf nu zal u automatisch een bewijs krijgen via de school dat uw kind deelnam aan een meerdaagse buitenschoolse activiteit. Dit bewijs dient u te bezorgen aan uw gekozen mutualiteit.