Visie

Schoolbestuur
Scholengemeenschap
CLB
Schoolraad
Beroepscomité
Opvang Smetlede
Vacatures
V.Z.W. Katholieke scholen regio Lede

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Onze school valt onder de vzw Katholiek Onderwijs Lede - Broeder De Saedeleerstraat 6 - 9340 Lede.

  •         Mevr. Marleen Sonneville

  •         Dhr. Tim Moens