Visie

Documenten
Inschrijven
Lestijden
Menu
Uw kind is van harte welkom op onze school!

Peuters kunnen instappen vanaf de leeftijd van 2,5 jaar.

Inschrijven kan na afspraak met de directie.

 

Instapdata voor peuters

  • na iedere vakantie
  • 1 februari
  • na het weekend van OLH Hemelvaart.

 

Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind.

 

De capaciteitsbepaling op elk van onze scholen bedraagt momenteel 75 kleuters en 90 lagere schoolkinderen. Deze capaciteit kan veranderd worden door het schoolbestuur indien zij dit wenselijk en haalbaar vinden

 

Meer informatie over inschrijven van leerlingen kan u terug vinden in de infobrochure onderwijsregelgeving.